Wereldschool

Op de Don Boscoschool ervaren we iedere dag dat onze wereld in beweging is. Door de invloed van internet, televisie en sociale media merken we dat de wereld steeds dichter bij ons komt te staan. We horen nieuws uit Afrika en zien beelden van een overstroming in Azië. Wij willen onze leerlingen graag voorbereiden en kennis laten nemen van deze wereld. Hierom hebben wij gekozen voor het concept ”Wereldschool”.
Naast ons reguliere onderwijsaanbod willen wij de leerlingen nog meer bieden en daarom willen wij in ons onderwijs en in de vorming van leerlingen extra veel aandacht besteden aan de opvoeding tot wereldburger.

De Don Boscoschool heeft zich als doel gesteld om alle leerlingen van de school zo op te voeden en te vormen dat ze zich thuis voelen in de wereld en er deel aan kunnen nemen. We geven de leerlingen zelfvertrouwen en leren de kinderen een mening te vormen over aspecten die in de wereld spelen. We willen de kinderen beschaving, normen en waarden bijbrengen gedurende hun basisschooltijd, zodat ze stevig in hun schoenen staan.

Wij zetten in op verschillende thema’s zoals: cultuur, kunst, religie, techniek, economie, vrijheid en basisvoorzieningen. Onder basisvoorzieningen verstaan wij de gezondheidszorg, voedselproblematiek, ontwikkelingshulp en andere wereldproblemen.

Wij werken aan projecten, doen mee aan workshops, ontvangen gastsprekers en brengen bezoeken aan musea. Ook gaan we op excursie, lopen we (bliksem)stages en leren we kinderen presentatietechnieken aan. 


Fotoalbums

Wereldschool