Welkom in groep 7

Onze groep bestaat uit 16 leerlingen. Op maandag t/m vrijdag sta ik voor de klas. Het wordt leuk, leerzaam, gezellig en druk jaar. De leerlingen krijgen dit jaar voor het eerst Engels. Zij leren woorden en zinnen spreken en schrijven. Ook gaan we dit jaar meedoen aan het landelijke verkeersexamen. Hierbij moeten we laten zien dat we de borden en de verkeersregels goed kennen, wanneer we straks naar het voortgezet onderwijs gaan. We moeten nog wel even goed oefenen met het fietsen.

In het komende schooljaar heeft groep 7 twee keer een Bliksemstage. Dit is een stage waarbij we een kijkje mogen nemen bij verschillende bedrijven. Zo kunnen we alvast even 'snuffelen' aan bepaalde beroepen. In oktober gaan we een hele dag naar ‘de Hout’ om meer te leren over de natuur en het milieu om ons heen. Groep 7 is een belangrijk jaar, omdat we beginnen met de stap naar het voortgezet onderwijs.

Begrijpend lezen zal het grootste aandachtspunt zijn. Veel leerlingen vinden dit lastig. Het is daarom ook belangrijk om thuis ook te blijven lezen.

Dit jaar houden wij ook weer boekbesprekingen en spreekbeurten. Ook maakt groep 7 dit jaar voor het eerst zelfstandig een werkstuk.

Juf Laura