Welkom in groep 7

(Deze pagina wordt binnenkort aangepast aan het nieuwe schooljaar)

Onze groep bestaat uit 28 kinderen. 
Op maandag t/m vrijdag sta ik voor de klas. Het wordt leuk, leerzaam, gezellig en druk jaar. De kinderen van groep 7 krijgen voor het eerst Engels. Zij leren woorden en zinnen spreken en schrijven. Ook gaan we dit jaar meedoen aan het landelijke verkeersexamen. Hierbij moeten we laten zien dat we de borden en de verkeersregels goed kennen, wanneer we straks naar het voortgezet onderwijs gaan. We moeten nog wel even goed oefenen met het fietsen.

In het komende schooljaar gaat groep 7 twee keer op Bliksemstage. Dit is een stage waarbij we een kijkje mogen nemen bij verschillende bedrijven. Zo kunnen we alvast even 'snuffelen' aan bepaalde beroepen. In oktober gaan we een hele dag naar ‘de Hout’ om meer te leren over de natuur en het milieu om ons heen. Groep 7 is een belangrijk jaar, omdat we beginnen met de stap naar het voortgezet onderwijs.

In groep 6 krijgen de kinderen meer huiswerk dan in groep 5, namelijk 1x in de week. Daarnaast hebben zij af en toe op vrijdag een proefwerk. Groep 7 krijgt elke dinsdag huiswerk mee en elke vrijdag hebben zij een proefwerk.

Dit jaar houden wij ook weer boekbesprekingen en spreekbeurten. Voor groep 6 is dit spannend, want zij houden voor het eerst een spreekbeurt. Groep 7 leert dit jaar hoe zij een werkstuk moeten maken.

Juf Laura