Leeratelier

Het Leeratelier is bedoeld voor kinderen die, naast het werken in hun eigen groep, extra uitdaging nodig hebben.

    De kinderen voor het Leeratelier worden geselecteerd door de leerkracht op basis van citoscores, werkhouding, nieuwsgierigheid en creativiteit. In het leeratelier wordt thematisch gewerkt in blokken van 8 weken. Hiervoor gaan de kinderen één uur in de week uit de klas en komen samen in een apart lokaal. De kinderen krijgen soms werk mee om gedurende de week in de klas te kunnen werken. We werken soms met alle kinderen van groep 5 t/m 8 samen, andere keren werken we alleen met de kinderen uit de eigen groep.

    We richten ons op de volgende leerdoelen: leren leren, leren samenwerken, leren denken en zelfinzicht.

    De afgelopen tijd hebben we ons bezig gehouden met programmeren (Bomberbot), ontwerpend- en onderzoekend leren, de Chineese taal en ruimtevaart. Ook maken we uitstapjes. Zo zijn we onlangs nog naar de Space Expo in Noordwijk geweest.