Leeratelier

Het Leeratelier is bedoeld voor makkelijk lerende leerlingen van groep 1 t/m 8 die, naast het werken in hun eigen groep, extra uitdaging nodig hebben.

De kinderen voor het Leeratelier worden geselecteerd door de leerkracht met behulp van signaleringsinstrumenten en op basis van hun werkhouding, nieuwsgierigheid en creativiteit. In het leeratelier wordt gewerkt in kleine groepjes en de groepjes zijn klassen doorbroken. Hiervoor gaan de kinderen één uur in de week uit de klas en komen samen in een apart lokaal. Soms krijgen de leerlingen werk mee om gedurende de week in de klas aan te kunnen werken.

We richten ons op de volgende leerdoelen: leren leren, leren samenwerken, leren denken (creatief en analytisch) en zelfinzicht.

De afgelopen tijd hebben we ons beziggehouden met het ontwerpend en onderzoekend leren aan de hand van open vragen. Vaak zijn er meerdere antwoorden mogelijk. Deze vraagstelling bevordert het analytisch en creatief denken. Dit schooljaar zal het Leeratelier tijdens het Landenproject aandacht besteden aan een zelf gekozen land of een land dat de leerlingen zelf willen ontwerpen. Ook maken we wel eens een uitstapje. Zo zijn we vorig jaar naar het Rijksmuseum geweest en dit jaar naar het museum Corpus