Welkom in groep 2/3

Dit schooljaar starten we met een groep 2/3. Deze groep bestaat uit 22 kinderen waarvan 14 kinderen les krijgen op groep 3 niveau en 8 kinderen op groep 2 niveau. We starten gezamenlijk in de kring en dan we besteden aandacht aan muziek, wereldoriëntatie en woordenschatonderwijs. Verder eten en gymmen (onder leiding van een vakleerkracht) we samen en spelen we samen buiten. 's Middags werken we samen aan een thema en maken we gebruik van Ontdekkend en Spelend leren. Hierbij wordt aandacht besteed aan tekenen, handvaardigheid en techniek. Kortom ‘gezamenlijk’ waar het kan en ‘apart’ waar het moet. De groep heeft 2 leerkrachten; Juf Annelies op maandag, dinsdag en woensdag en juf Regien op donderdag en vrijdag. Elke ochtend worden we ondersteund door onze onderwijsassistente juf Marijke. 's Ochtends houdt groep 2 zich bezig met de voorbereidende lees, schrijf en rekenactiviteiten terwijl groep 3 bezig is met leren lezen, rekenen en schrijven. We laten ons graag inspireren door de thema's van Kleuteruniversiteit en de thema's van het Kleine Avontuur. De woordenschat breiden we uit met behulp van Logo 3000.

Kinderen die belangstelling hebben voor letters krijgen in groep 2 de gelegenheid om zelf te leren lezen en in groep 3 leren de kinderen lezen. Daarom wordt groep 3 ook wel het ‘magische’ jaar genoemd. We zijn elke dag met leren lezen bezig. We werken met de methode Veilig Leren Lezen. We oefenen met letters, woorden en daarna met zinnen. Het is ook heel belangrijk dat ouders thuis hun kind(eren) voorlezen en oefenen met lezen. Zo maken we samen heel veel leeskilometers. Behalve lezen, leren de leerlingen ook schrijven in groep 3. Hoe houd je je potlood goed vast? Hoe schrijf je netjes op een lijn? Rekenen doen we ook elke dag met de methode Alles Telt! Alle rekenvaardigheden komen aan bod. Denk aan de getallenlijn, rekenen met hulpsommen, klokkijken, de kalender etc..

Wanneer thema's erom vragen, gaan we met de kinderen op stap zoals bijvoorbeeld het bezoeken van een bouwplaats bij het thema ‘Bouwen’ of het bezoeken van de bibliotheek in de kinderboekenweek of tijdens het ‘Letterfeest'. Voor deze ‘uitjes’ is ouderhulp onmisbaar en vragen wij de ouders om te helpen. Ook komen er voor het vak cultuur voorstellingen of gastdocenten op school. Deze activiteiten helpen bij de groepsvorming en bij de ontwikkeling van de sociale vaardigheden.

Kortom, groep 2/3 is een leerzaam en gezellig jaar.


Fotoalbums

Schoolreis Artis