Welkom in groep 3

Dit schooljaar start groep 3 met 17 kinderen. We starten ‘s ochtends in de kring en dan besteden we aandacht aan pre-teaching voor het leren lezen en rekenen maar we besteden ook aandacht aan muziek, wereldoriëntatie en woordenschatonderwijs in de kring.

's Middags werken we vaak aan een thema en maken we gebruik van Ontdekkend en Spelend leren. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan tekenen, handvaardigheid, sociale vaardigheden en techniek. De groep heeft 2 leerkrachten; Juf Regien op maandag, dinsdag en woensdag en juf Annelies op donderdag en vrijdag. Elke dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend worden we tot 10.00 uur ondersteund door onze onderwijsassistente juf Marijke en op woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend worden we tot 10.00 uur ondersteund door juf Yara.

's Ochtends houdt groep 3 zich bezig met leren lezen, rekenen en schrijven. Aan de hand van thema’s dagen we de kinderen uit om het geleerde tijdens het spelend werken toe te passen. Voor de uitbreiding van de woordenschat maken we gebruik van de woordenschat uit de methode Veilig leren lezen en de methode Logo 3000.

In groep 3 leren de kinderen lezen. Daarom wordt groep 3 ook wel het ‘magische’ jaar genoemd. We zijn elke dag met leren lezen bezig. We werken met de methode Veilig Leren Lezen. We oefenen met letters, woorden en daarna met zinnen. Het is ook heel belangrijk dat ouders thuis hun kind(eren) voorlezen en oefenen met lezen. Zo maken we samen heel veel leeskilometers. Behalve lezen, leren de leerlingen ook schrijven in groep 3. Hoe houd je je potlood goed vast? Hoe schrijf je netjes op een lijn? Rekenen doen we ook elke dag met de methode Alles Telt Q! Alle rekenvaardigheden komen aan bod. Denk aan de getallenlijn, rekenen met hulpsommen, klokkijken, de kalender etc..

Wanneer thema's erom vragen, gaan we met de kinderen op stap zoals bijvoorbeeld het bezoeken van de bibliotheek in de Kinderboekenweek. Voor deze ‘uitjes’ is ouderhulp onmisbaar en vragen wij de ouders om te helpen. Ook komen er voor het vak Cultuur voorstellingen of gastdocenten op school.

Voor de groepsvorming en de ontwikkeling van de sociale vaardigheden maken we sinds dit schooljaar gebruik van de methode Kwink.

Kortom, groep 3 is een leerzaam en gezellig jaar.


Fotoalbums

Schoolreis Artis