Sport

De Don Boscoschool is een gezonde school. Dit houdt in dat we bewust bezig zijn met voeding en bewegen. Wij doen als school mee aan veel toernooien. Op deze manier maken kinderen kennis met een bepaalde sport en kunnen hierna lid van een vereniging worden. Ook treden we op als tussenpersoon voor de Jeugd Sportfonds. Dit fonds ondersteunt gezinnen die moeite hebben met het betalen van de contributie. Meester Tim (groep 4) is hiervan de coördinator. Op school krijgen de kinderen twee keer per week gymles van een vakleerkracht en zwemmen de leerlingen uit de groepen 6 t/m 8 één keer per week. In de middagpauze zorgen de organisaties "Cool after school" en "Sportsupport" voor het aanbod van sport en spel.

Onder het tabblad 'sport' vind je foto's van de diverse sporttoernooien.