Gezonde school

Onze school is een Gezonde School. Dit betekent dat wij structureel bezig zijn met de gezondheid van onze leerlingen. Zo zorgen we voor een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de kinderen. Het drinken van water wordt gestimuleerd, we doen mee aan het schoolfruit-programma en kinderen kunnen kiezen voor een gezonde lunch van "Tommy Tomato". Ook werken we samen met externe partners, zoals diëtisten, fysiotherapeuten, de GGD en de poetsbus. 

Omdat wij op deze manier de gezondheid van onze leerlingen verbeteren, draagt onze school het landelijke Vignet Gezonde School. Het Vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen, die structureel, planmatig en integraal werken aan het verbeteren van de gezondheid van leerlingen. Hiermee willen wij aan onze leerlingen en hun ouders laten zien dat wij de gezondheid van onze leerlingen en leerkrachten erg belangrijk vinden.

Ons voedingsbeleid kunt u in de volgende bijlage lezen:  Voedingsbeleid

Voor meer informatie kunt u kijken bij www.gezondeschool.nl en bij www.lekkerfitopschool.nl