Welkom in groep 5

Welkom in groep 5
Dit schooljaar starten we met 19 kinderen en twee juffen. Op maandag, woensdag en donderdag zie je juf Carolien in de klas, op dinsdag en vrijdag juf Lise. In groep 5 krijgen de kinderen voor het eerst geschiedenis, aardrijkskunde en biologie. Wat deden de jagers en boeren? Hoe ziet Nederland eruit vanuit de lucht en wat zijn geleedpotigen? Aan het einde van dit jaar weten jullie het allemaal. Ook gaan de kinderen dit jaar voor het eerst een boekbespreking houden. Kies je favoriete boek en vertel ons waarom wij dat boek ook zouden moeten lezen. Natuurlijk hebben we in groep 5 ook nog de bekende vakken zoals: rekenen, lezen, taal, spelling, begrijpend lezen, verkeer, muziek en handvaardigheid. We gymmen op dinsdag en woensdag met meester Jay. Daarnaast werken we met de methode KWINK die zich richt op sociaal-emotioneel leren, zodat we met leuke en creatieve opdrachten leren hoe we op een goede en prettige manier met elkaar om moeten gaan. We gaan er met elkaar een superleuk jaar van maken.